Laatulupaus

Joukkoliikennelain (869/2009) 48 § mukaan liikenneluvan haltijan on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalvelujen laatu. Liikenneluvan haltijan on myös valvottava muotoilemansa laatulupauksen toteutumista.

Tarjottavat liikennepalvelut

TJ.Kurvinen Oy tarjoaa tilausliikennepalveluja sopimuksen mukaan.

Tilausliikennepalvelut

Tarjoamme tilausliikennepalveluja sekä koti- että ulkomailla. Pääasiallinen toimialueemme on eteläinen Suomi.

Palvelemme kotimaassa kaikkia asiakasryhmiä.

Osaava henkilökunta

Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti. Kuljettajamme ovat kokeneita asiakaspalvelijoita, joista useat ovat kielitaitoisia. Kaikki kuljettajamme ovat saaneet taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan koulutuksen.

Henkilöstön tapa toimia perustuu arvoihimme ja laatutavoitteisiimme.

Henkilökuntamme saa tietoa päivittäisessä kanssakäymisessä muiden kuljettajien, esimiesten ja johdon kesken.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan satunnaisesti busseissa suoritetuin asiakaskyselyin. Nettisivuillamme olevan palautelomakkeen ja asiakaspalautteiden kautta toivomme saavamme tärkeää tietoa toimintamme laadusta.

Kaikki palautteet käsitellään välittömästi ja asiakkaalle vastataan nopeasti. Tavoitteenamme on, että saatu asiakaspalaute käsitellään aina yhden työpäivän aikana. Mahdolliset korjausta vaativat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuvan välittömän haitan. Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.

Mahdollisista asiakaspalvelun epäkohdista toivomme saavamme palautteen mahdollisimman nopeasti, sillä se auttaa asian selvitystä.

Asiakas on toimintamme kehittäjä – haluamme, että viihdytte kanssamme.